REFERENCE UDRUŽENJA „ZVEZDARSKI EKOLOŠKI CENTAR“ - ZEC

 

Udruženje „Zvezdarski ekološki centar“ – ZEC, je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme

radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja i unapređivanja životne sredine i zdravlja ljudi.

Udruženje je osnovano 12.02.2015.god , a ciljevi udruženja „Zvezdarski ekološki centar“ se ostvaruju kroz edukaciju

građana, a posebno dece i mladih o značaju očuvanja i zaštite životne sredine i okruženja, organizovanje aktivnosti na

rehabilitaciji ugroženih područja, organizovanje eko-kreativnih radionica radi podizanja ekološke svesti i unapređenju

sisitema upravljanja različitim vrstama otpada

 

Projekti koji su realizovani u 2015. godini

1. „Reciklažna ostrva“ – projekat podržan od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i GO Zvezdara ,

cilj projekta podizanje svesti o značaju primarne selekcije u upravljanja neopasnim otpadom. Ciljna grupa - deca

i omladina predškolskog i školskog uzrasta.

2. „Kreativna petica za PET ambalažu“ – projekat podržan od GO Zvezdara, cilj projekta podizanje svesti o

značaju reciklaže i ekonomsko osnaživanje ranjivih populacionih grupa. Ciljna grupa projekta građani romske

populacije i ičlanovi njihovih porodica

 

Projekti koji su realizovani u 2016. godini

1. „Ja ne bacam, ja stvaram“ – projekat podržan od GO Zvezdara, cilj projekta je podizanje svesti o značaju

ponovne upotrebe različitih vrsta neopasnog otpada kroz eko-kreativne radionice primerene predškolskom uzrastu

dece – otpad kao sirovina za izradu različitih ukrasnih, upotrebnih i umerničkih predmeta. Ciljna grupa projekta

deca predškolskog uzrasta.

2. „Sakupljam, recikliram i stvaram od papira“ – projekat podržan od GO Zvezdara, cilj projekta je podizanje

svesti o reupotrebi otpadnog papira - stari papir kao sirovina za izradu različitih ukrasnih, upotrebnih i

umetničkih predmeta. Ciljna grupa projekta su mladi Romi sa teritorije GO Zvezdara.

 

3. „Priča o starim razbojima za tkanje“ – partner na projektu sa udruženjem „Čuvari zanata“ koji je podržan od

GO Zvezdara, cilj projekta je edukacija dece predškolskog uzrasta kroz interaktivne prezentacije i eko-kreativne

radionice i povezivanje tradicije i ekologije. Ciljna grupa projekta su deca predškolskog uzrasta.

4. Lociranje i mapiranje divljih deponija na teritoriji GO Zvezdara – podrška GO Zvezdara u saradnji sa

partnerima Geodetskom tehičkom školom i operaterima za sanaciju lociranih divljih deponija.

 

5. „Zvezdarski inkluzivni festival“ – ZIF – podrška Ministarsvo omladine i sporta, GO Zvezdara i UK Vuk

Stefanović Karadžić , a u saradnji sa udruženjem „Čuvari zanata“. Inkluzivni festival za mlade sa akcentom na

ekologiji i reupotrebi u službi kretivnosti, umetnosti i sporta.

 

 

Projekti koji treba da se realizuju u toku – 2017. godine

1. Lociranje, mapiranje i sanacija divljih deponija na teritoriji GO Zvezdara – podrška GO Zvezdara u

saradnji sa partnerima Geodetskom tehičkom školom i operaterima za sanaciju lociranih divljih deponija.

2. „I mi recikliramo – krpež kuću čuva“ – projekat se realizuje uz podršku Ministarstva poloprivrede i zaštite

životne sredine i GO Zvezdara u saradnji sa DB „Zajedno“, udruženjem „Čuvari zanata“, OŠ „Boško Buha“-

škola za decu sa smetnjama u razvoju.

3. „Mesi lebac, vajaj tradiciju“ – projekat se realizuje uz podršku GO Zvezdara, u saradnji sa udruženjem „Čuvari

zanata“, cilj projekta je razvijanje svesti kod dece i omladine o starim zanatima i reupotrebi koja je duboko utkana

u našu tradiciju.

4. „Priča iz moje eko kutije“ – projekat se realizuje uz podršku GO Zvezdara, ciljna grupa su deca sa problemima

u razvoju, a cilj projekta je da se kroz eko radionice i putem vršnjačke edukacije stvori podloga kod dece o

važnosti očuvanja zdravog životnog okruženja – lutke od ambalažnog otpada za priču o našem okruženju i

zdravlju koristeći dramske tehnike kao obrazovno-vaspitni matod.

5. “Otpad kao resurs za pokretanje ženskog preduzteništva „ – projekat se realizuje uz podršku Ministarstva za

zaštitu životne sredine, u saradnji sa udruženjem „Čuvari zanata“, preduzetnicima, GO Zvezdara i Nacionalnom

službom za zapošljavanje. Cilj projekta je unapređenje zaštite životne sredine i održivog razvoja

(upravljanje otpadom – nus proizvodom) kroz usvajanje novih poslovnih modela sa visokim stepenom

iskorišćenja iz tekstilne i kožne industrije, i podsticanje ženskog socijalnog preduzetništva.

 

Aktivnosti i humanitarni rad udruženja

 

1. Akcija čišćenja Zvedarske šume, povodom obeležavanja Svetskog dana šuma – građanska inicijativa.

2. Humanitarna akcija udruženja „ZEC“ - sakupljanja EE otpada na teritoriji GO Zvezdare.

 

3. Humanitarna akcija „Čep u džep“ u saradnji sa udruženjem „Streljačka družina Vidikovac“ na teritoriji GO

Zvezdare.

4. Izrada upotrebnih, ukrasnih i umetničkih predmeta od ambalažnog otpada u okviru eko-kreativno umetničkih

radionica udruženja „ZEC“ sa decom predškolskog i školoskog uzrasta.

5. Partner na projektu „EKO-ŠKOLA“, srednja Geodetska tehnička škola Beograd.

6. Akcija sakupljanja i otkupa EE otpada u saradnji sa GO Zvezdara, reciklažnim centrom „BiS“ i SC „ Olimp“.

 

7. Aktivnosti u okviru projekta „Inkubator gnezdo“ u organizaciji Kancelarije za mlade Grada Beograda.

8. Humanitrna akcija eko-kreativnih radionica inkluzivnog karaktera „Preduskršnje farbanje jaja“ udruženja „ZEC“

i „ČUVARI ZANATA“ na platou ispred GO Zvezdara, u organizacij UK VUK i GO Zvezdara

 

9. Akcija „Porodični uranak“, promocija udruženja, eko-kreativne radionice sa decom i pokloni iz ekološke

radionice „ZEC“-a za posetioce manifisetacije. Manifestaciju organizovala GO Zvezdara i NVO sektor opštine.

10. Aktivnosti ( tokom cele godine) prezentacije i edukacije na temu „Cirkularne ekonomije – pogled u budućnost“,

namenjene maturantima srednjih škola i mladima koji su nazaposleni. Ove aktivnosti su podržane od GO

Zvezdara.

11. Godišnja akcija „Trg bajki“ u organiziaciji UK VUK i GO Zvezdara, eko-radionice namenjene deci i roditeljima

posetiocima ove manifestacije.

12. Aktivnosti humanitarnog karaktera – akcenat na radno- okupacionoj terapiji: Eko-kreativne radionice sa

korisnicima Prihvatilišta za stara i odrasla lica na Voždovcu.

13. Aktivnosti u okviru Eurpean Heritage Day – evropski dani baštine. Eko radionice sa decom i mladima, i

seniorima uz saradnju sa UK Vuk, GO Zvezdara – Volonterski servis Zvezdara i Gradskim Zelenilom.